WINKELMANDJE (

Organisaties

Op deze pagina kun je informatie vinden over de organisaties die we willen steunen. We hebben een selectie gemaakt van organisaties die zich inzetten voor een duurzame verbetering van het dierenwelzijn.
Ken je ook organisaties die zich daarvoor inzetten? Laat het even weten en dan kunnen we beoordelen of de betreffende organisatie past bij dit initiatief.
We hopen van je te horen!

____________________________________________________________________________________________________

 

Bont voor de DierenBont voor Dieren

Bont voor Dieren is een stichting die zich inzet vóór de dieren en tégen bont. Wij vinden dat je geen dieren moet doden om van hun vacht een bontartikel te maken. Het fokken en bejagen van dieren voor bont moet verboden worden. Bont is een overbodig en wreed product en niemand heeft bont nodig om zich mooi en warm te kleden.

Missie
Bont voor Dieren zet zich in voor alle dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie.

 

 

Wij streven ernaar dat:

 • consumenten geen bont kopen of dragen
 •  politici wettelijke maatregelen nemen tegen de bontindustrie
 • modeontwerpers geen bont in hun collectie gebruiken
 • winkels geen bont verkopen

Visie
Bont voor Dieren zet zich in voor alle dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie door te streven naar een verbod op de productie en verkoop van bont.


Website http://www.bontvoordieren.nl/
Facebook https://www.facebook.com/bontvoordieren
Twitter https://twitter.com/bontvoordieren
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Animal Rights

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Animal Rights

Stichting Animal Rights is een (nieuw) initiatief van Robert Molenaar en Fred Klopper. Stichting Animal Rights bestaat verder uit drie bestuurs- en zes teamleden.

Animal Rights richt zich op alle vormen van dierenleed.

Onderwerpen waar Animal Rights bovenop zit

 • Dierproeven
  In de Benelux alleen al worden jaarlijks meer dan 1 miljoen proefdieren gebruikt. Daarnaast worden er eveneens ca. 1 miljoen dieren meteen afgemaakt door kwekers omdat ze het verkeerde geslacht hebben voor de dierproef of omdat ze te veel gefokt zijn.
  Zonder dat deze dieren er om gevraagd hebben, wordt hun lichamen ter beschikking gesteld van de dierproefindustrie. Zo worden dieren in laboratoria geïnjecteerd met ziektes, worden hun botten gebroken, worden zij gedwongen om een jaar lang een hoge dosering van een chemische stof te slikken. Soms worden de dieren niet verdoofd omdat dat de proef zou beïnvloeden. Proefdieren worden gehouden in krappe, kale laboratoriumkooien. Voor sommige proeven worden zij vastgebonden aan een stoel of tafel. Dat is het trieste leven, het lot van proefdieren.
  Animal Rights wil dat dit stopt. Animal Rights ziet dieren niet als gebruiksvoorwerpen, maar als levende wezens die net zoals jij en ik recht hebben op een leven zonder pijn en angst. Een leven waarin het dier het respect krijgt dat het verdient.
  Animal Rights is voor wetenschappelijk onderzoek en vooruitgang. Vele wetenschappers bewijzen dat onderzoek zonder het gebruik van dieren kan en dat dit correctere resultaten geeft. Animal Rights eist daarom dat dierproeven vervangen worden door modernere en meer ethische onderzoeksmethoden.
   
 • Vleessector
 • Diertransporten
 • Bonthandel
 • Dolfinarium
 • Broodfokkers
 • Jacht

Animal Rights ziet dieren als voelende wezens die recht hebben op een leven zonder pijn en angst. Het erkennen van de rechten van dieren is ons doel.

Wat wij doen

 • Animal Rights treedt naar buiten met reportages over dierenleed. De reportages zijn gebaseerd op veldonderzoek, het bestuderen van publicaties, tips uit het veld en openbare bronnen. Tevens doen wij een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.
 • Animal Rights organiseert activiteiten op straat zoals grote manifestaties om de rechten van dieren op te eisen.
 • Animal Rights benadert de media om de reportages in het nieuws te krijgen.
 • Animal Rights organiseert workshops om een draagvlak voor dierenrechten te creëren.


 

Contact

Website http://www.animalrights.nl/
Facebook https://www.facebook.com/AnimalRightsNL
Twitter https://twitter.com/AnimalRightsNL
   
   
   

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Stichting AAP

AAP zet zich in voor een betere toekomst voor apen en andere exotische zoogdieren. Helaas bevinden veel dieren zich nog in benarde situaties. Ze worden illegaal verhandeld, als huisdier gehouden of misbruikt in toerisme en entertainment. AAP pakt het probleem bij de wortels aan. We geven voorlichting en pleiten voor betere wetgeving voor dieren in heel Europa.

 
De dieren die dringend hulp nodig hebben, vangen we op zodat ze op adem kunnen komen. Ons team helpt ze gezond te worden en weer ‘dier’ te zijn, waarna we een permanent onderkomen voor ze zoeken. Zo is er in onze Nederlandse en Spaanse opvang weer plek van andere dieren in nood.
Bovendien delen we onze kennis en werken we graag samen met soortgelijke organisaties om zo onze impact te vergroten.
Dweilen met de kraan dicht, noemen we dat.
 
Visie
Dierenwelzijn staat nog altijd sterk onder druk. Veel exotische dieren leiden geen dierwaardig leven en menselijk handelen (zoals illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek) is daar vaak de oorzaak van. Bij AAP verbeteren wij op een duurzame manier het welzijn van deze uitheemse, niet-gedomesticeerde dieren.
 
Missie
AAP wil het verschil maken en duidelijk resultaat zien als het gaat om duurzame verbetering van dierenwelzijn. Dit lukt ons door praktische opvang van dieren te combineren met preventie. We beinvloeden beleid en voorlichting en werken daarbij graag samen met (inter)nationale partners.
 
Filosofie
Actions speak louder than words. Dat hebben we bij AAP goed begrepen en daarom zijn we zeer actiegericht. Onze heldere visie op het gebied van dierenwelzijn zetten we om naar concrete daden, zo bereik je tenslotte het meest. Aanpakken zit in ons bloed en dat werkt aanstekelijk voor onze donateurs en partnerorganisaties, en zelfs voor regelgevers en handhavers, die stuk voor stuk ook in actie komen.
 
Onze belofte
We zijn zo transparant en efficiënt mogelijk. Daarom staat in ons jaarverslag precies hoe de inkomsten van AAP gespendeerd worden. Het geld gaat niet naar dikke bonussen voor de directie en zelfs niet naar mooie, nieuwe koffiekopjes in de kantine. Nee, het geld gaat naar de dieren. Zoals het hoort.
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Compassion in world farming

 

 

Compassion in World Farming

Sinds 1998 is Compassion in World Farming actief in Nederland. Sinds dat jaar voeren we in Nederland actief campagne tegen de vee-industrie en verbeteren we het welzijn van de landbouwdieren. We werken samen met andere dierenbeschermers en hun organisaties. We zijn onafhankelijk en 100% subsidievrij.
 
Demonstratie tegen legbatterijen in A'dam 1999
Campagnes
Onze eerste campagne in Nederland was de Europese campagne tegen legbatterijen. In 1998 voerden we in zo'n 40 Nederlandse steden actie tegen deze wrede kippenkooien. De campagne had succes: in 1999 besloot de Europese Unie dat de traditionele, kale legbatterijen na 1 januari 2012 verboden zijn in Europa.
 
Ook trokken we in 1998 met een grote mobiele tentoonstelling langs scholen en pleinen in Nederland. In deze vrachtwagen was een kalverkist en een niet van echt te onderscheiden legbatterij te zien. De tentoonstelling trok tienduizenden bezoekers.
 
Ook na 1998 zijn de Europese campagnes van Compassion in World Farming onze belangrijkste activiteit in Nederland. Je leest er meer over op de campagne pagina.
 
We werken samen
Compassion in World Farming werkt graag samen met andere dierenbeschermers en hun organisaties, alleen zó kunnen we successen behalen voor de dieren. In Europa werken we samen met collega-organisaties in bijna alle landen van de EU. In Nederland werken we in projecten samen met landelijke organisaties, met regionale en plaatselijke groepen en met individuele dierenbeschermers.
 
Wat maakt ons speciaal?
 
 •     We zijn internationaal
 •     We komen 100% op voor het welzijn van landbouwdieren
 •     We komen op voor de dieren bij regeringen, internationale instellingen en grote, internationale bedrijven.
 
Wie betaalt ons?
Voor ons werk zijn we aangewezen op giften van mensen die de dieren een warm hart toedragen. We kunnen in Nederland  voor weinig geld effectief campagne voeren, omdat we deel uitmaken van een internationale organisatie. Giften aan Compassion in World Farming Nederland worden in Nederland besteed aan onze Europese campagnes.
 
 

 

____________________________________________________________________________________________________

IFAW

Het IFAW
 
Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) werd in 1969 opgericht om wereldwijd bedreigde dieren, populaties en leefgebieden te redden. Via projecten in meer dan veertig landen zet het IFAW zich in voor dieren in nood: honden en katten, vee en wilde dieren, maar ook dieren die als gevolg van een natuur- of milieuramp in de problemen komen.
 
Daarnaast zetten we ons in om populaties te redden die door wreedheden van mensen of door andere oorzaken dreigen te verdwijnen, bijvoorbeeld via onze campagne tegen de commerciële walvisjacht.
 
Onze missie:
Het IFAW redt en beschermt dieren wereldwijd.
 
Onze belofte:
Wij beloven zowel onze donateurs als de beleidsmakers inzake dierenwelzijn, dat we altijd zullen streven naar effectieve oplossingen die samengaan met kennis, compassie en integriteit.
 
Ons werk:
Het IFAW is van mening dat dieren wezenlijk van waarde zijn en dat we daarom verantwoordelijk zijn voor hun bescherming tegen lijden en commerciële uitbuiting.
 
We redden en verzorgen individuele dieren in nood en dragen effectieve oplossingen aan die bijdragen aan een duurzame bescherming van populaties en leefgebieden.
We streven ernaar, dat men in politieke besluitvorming, in wet- en regelgeving en in de samenleving als geheel zoveel mogelijk het welzijn van dieren laat meewegen.
 
Ons team:
Ons team telt reddingswerkers, dierenartsen, beleidskundigen, campagnevoerders, wetenschappers, voorlichters en uiterst deskundig ondersteunend personeel. Al onze medewerkers zijn vastberaden om dieren in nood te helpen.
 
Onze aanpak:
We opereren internationaal, gebruik makend van de deskundigheid en specialismen die in onze vestigingen in de verschillende landen aanwezig zijn. Door middel van hechte internationale coördinatie zijn we in staat om onze regionale campagnes en projecten ook wereldwijd invloed en impact te geven.
 
Via ons werk brengen wij dierenwelzijn en dierenbescherming bijeen. We laten zien dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen gezonde populaties, leefgebieden waarin die populaties zich op natuurlijke wijze handhaven en het welzijn van individuele dieren.
We hebben ook oog voor de behoeften van mensen. Daarom streven we naar oplossingen waar dieren én mensen beter van worden.
 
Onze visie:
Ons staat een wereld voor ogen, waarin dieren respect en bescherming genieten.
 
____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Partij voor de Dieren

Beginselverklaring
 
Het leven op aarde manifesteert zich in velerlei vormen. Alleen al het aantal diersoorten bedraagt meer dan een miljoen. Iedere levensvorm tracht zichzelf optimaal in stand te houden, ook indien dit ten koste gaat van andere levensvormen. Diersoorten kunnen elkaars concurrent zijn of in een jager-prooi relatie tot elkaar staan. Alle levensvormen tezamen maken deel uit van het wereldwijde ecosysteem, dat zich in een natuurlijk, dynamisch evenwicht bevindt. Het leven op aarde is hierdoor niet een vredig paradijs, maar een permanente strijd die bij alle betrokkenen leed veroorzaakt, tot aan de dood toe.
 
De mens is onderdeel van het aardse ecosysteem, maar door zijn mentale ontwikkeling en de daaruit voortgekomen cultuur is hij in staat zijn eigen belangen ten koste van andere levensvormen intensiever en grootschaliger te behartigen dan welke ander levend wezen ook. Door die zelfde mentale ontwikkeling heeft hij echter ook de vrijheid om andere levensvormen alsook zijn eigen soortgenoten in heden en toekomst geen onnodig leed en schade te berokkenen. Dit respect voor de lichamelijke en mentale integriteit van alle levensvormen op aarde vormt de basis voor een meer vreedzame wijze waarop mensen met elkaar, met de dieren en met de natuur in het algemeen kunnen omgaan.
Dit respect voor het leven is onder mensen nog in onvoldoende mate ontwikkeld. Dit heeft geleid en leidt steeds opnieuw tot grote ruwheid en onzorgvuldigheid in het gedrag van mensen. Daardoor verdwijnen in hoog tempo natuurgebieden, sterven diersoorten uit, wordt het mondiale ecosysteem zwaar belast en ontwricht, en worden grote bevolkingsgroepen in hun voortbestaan bedreigd.
 
Het is moreel onacceptabel dat de mens de natuur zo intensief exploiteert dat hierdoor de leefomstandigheden op aarde dramatisch veranderen en de biotoop van de mens zelf en van andere levensvormen verslechtert, kleiner wordt of zelfs verdwijnt. Toekomstige generaties zullen met de gevolgen hiervan nog meer geconfronteerd worden dan de huidige generatie. Het is daarom van groot belang dat de mens zichzelf aanzienlijke ecologische beperkingen oplegt. Die dienen gericht te zijn op het reduceren van het gebruik van ruimte, grondstoffen, energie, planten en dieren.
In het Handvest van de Aarde, voortgekomen uit een initiatief van de Verenigde Naties in 1987 (United Nations World Commission on Environment and Development: www.earthcharter.org), dat door tal van natuur- en milieu-organisaties als uitgangspunt wordt gehanteerd, wordt deze doelstelling nader uitgewerkt. De bescherming van de 'levensvatbaarheid, diversiteit en schoonheid van de aarde' wordt in dit handvest als een 'heilige taak' van de mensheid opgevat. In artikel 15 worden respect en mededogen in de omgang met dieren als een aparte doelstelling geformuleerd. Wreedheden tegen door de mens gehouden dieren moeten worden voorkomen en jacht- en vismethoden die 'extreem, langdurig of onnodig lijden veroorzaken', dienen te worden verboden.
Het Handvest is sterk gericht op het duurzame gebruik van de natuur door de mens. Weliswaar wordt ook aan andere levensvormen dan de mens een eigen waarde toegekend en worden respect en mededogen in de omgang met dieren voorgeschreven, maar aan het doel van het gebruik van dieren worden geen expliciete beperkingen gesteld.
 
Dat gebeurt wel in de Universele Verklaring van de Rechten van het Dier van de International League of Animal Rights in 1977. Hierin wordt niet alleen gesteld dat alle dieren met respect behandeld moeten worden, maar worden in artikel 7 het zonder noodzaak doden van een dier en elke beslissing die hiertoe leidt, als een 'misdaad tegen het leven' gekwalificeerd. Expliciet worden de plezierjacht en de sportvisserij afgewezen, terwijl aan het gebruik van dierproeven de eis wordt gesteld dat die een noodzakelijk doel moeten dienen en gepaard moeten gaan met onderzoek en toepassing van alternatieven.
 
Na twee eeuwen dierenbescherming wordt het hoog tijd om aan het gebruik van dieren verdergaande beperkingen te stellen. Dieren worden nog te vaak slechts als object beschouwd dat altijd ondergeschikt is aan de belangen van de mens en voor al die belangen gebruikt mag worden. De exploitatie van dieren en van hun biotoop heeft, ook al vindt die op een duurzame wijze plaats, altijd onvermijdelijk negatieve gevolgen voor de dieren en eindigt meestal zelfs met hun dood.
Bij iedere vorm van omgang met en gebruik van dieren moet daarom steeds een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de zwaarte van de menselijk belangen en de gevolgen voor het dier. Naarmate het menselijk belang minder noodzakelijk is en de gevolgen voor de dieren schadelijker zijn, vermindert de morele rechtvaardiging om hun welzijn te schaden.
Het gebruik van dieren voor niet-vitale belangen van mensen kan met deze benadering worden teruggedrongen en uitgebannen. Het is evident dat dit geldt voor onder andere de bontproductie, het circus, stierenvechten, hengelsport en andere dieronvriendelijke vormen van vermaak met dieren. Godsdienstige en culturele tradities, die dieren in hun welzijn aantasten, moeten zich op dit punt vernieuwen. Tradities zijn immers geen onveranderlijke verschijnselen, maar kunnen zich in de loop der tijd aan de nieuwe opvattingen en morele normen van mensen aanpassen en hebben dat in het verleden ook steeds zo gedaan.
Ook bij het gebruik van proefdieren en van dieren voor menselijke consumptie dient steeds de ethische afweging van de verschillende belangen van mens en dier plaats te vinden. Hierbij moet ook de toepassing van alternatieven voor dierproeven en dierlijke producten de volle aandacht krijgen. De ontwikkeling en toepassing van deze alternatieven kan daarom ook als een ethische noodzaak van de mensheid beschouwd worden.
 
Een zorgvuldige, liefdevolle omgang met de natuur en de dieren houdt tenslotte ook in dat aan mensen respect voor hun lichamelijke en mentale integriteit in de ruimste zin des woords wordt betoond. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) biedt hiervoor het geschikte uitgangspunt. Deze creëert de voorwaarden waaronder de mens in vrijheid en zonder onderdrukking en geweld kan leven en zich kan ontwikkelen. Hierbij dient de mens wel rekening te houden met zijn medeschepselen. Zijn vrijheid houdt op waar die van de ander in het gedrang komt. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormt samen met de Verklaring van de Rechten van het Dier en het Handvest van de Aarde het practische uitgangspunt voor de wijze waarop mensen met elkaar, met de dieren en met de natuur behoren om te gaan. Dit uitgangspunt wordt nader uitgewerkt in het Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren en bepaalt de politieke opstelling van de partij in actuele kwesties.
 
Partij voor de Dieren 11 juli 2005
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Sea Shephard

Missie

Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is een internationale non-profit organisatie met als doelstelling het wereldwijd beschermen van het leven in zee. De organisatie is in 1977 opgericht door de Canadese natuurbeschermer Paul Watson. Hij was de eerste mens die zich met een rubberboot tussen walvis en harpoen wierp. Met deze daad trok hij wereldwijd de aandacht. Ruim 35 jaar later zijn directe acties op zee nog steeds het handelsmerk van Sea Shepherd.

Onze missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Onze acties zijn erop gericht de afslachting van zeedieren en de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen. Wij onderzoeken, registreren en documenteren illegale activiteiten op zee. De opnames van bijv. illegale visvangst dragen wij over aan de bevoegde autoriteiten en sturen we via de media de wereld over. Waar nodig gaan onze schepen de confrontatie aan met zeehondenjagers of walvisvloten. Door walvisjagers te achtervolgen en te hinderen kunnen we de jacht belemmeren. Zo heeft Sea Shepherd bijvoorbeeld tijdens de 2012/13 campagne ‘Zero Tolerance’ (link) 903 walvissen kunnen redden!

Website http://www.seashepherd.nl
Facebook https://www.facebook.com/Sea.Shepherd.Nederland
Twitter https://twitter.com/SeaShepherdNL

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Elk jaar gaan 2 miljoen konijntjes naar de slacht, na een afschuwelijk leven in een draadgazen kooi | Word Wakker! Kijk op www.wakkerdier.nl;

Wakker dier


Na de voedselschaarste in de Tweede Wereldoorlog moesten vlees en andere dierlijke producten goedkoop en in grote hoeveelheden worden geproduceerd. Om dit te bereiken, werd de veehouderij steeds verder geïntensiveerd en worden de dieren als levenloze producten behandeld.
Supermarkten hebben vlees gedegradeerd tot een stuntartikel om klanten mee naar de winkel te lokken. Zo is de prijs van een kilo kipfilet in de aanbieding vaak lager dan die van een kilo groente of luxe kattenvoer. Hierdoor hebben diervriendelijke alternatieven geen schijn van kans: ze zijn al gauw ‘te duur’.
De lage prijzen in de winkel worden afgewenteld op de boer, die steeds goedkoper moet produceren. Alleen met schaalvergroting (de megastal) kan hij het hoofd nog boven water houden. Uiteindelijk betalen de dieren – maar ook vaak milieu en mensen – hiervoor de prijs.

Nederland vee-industrieland
Inmiddels gaan in de Nederlandse vee-industrie elke dag circa anderhalf miljoen dieren naar de slacht. Bijna nooit konden ze naar buiten om te wroeten of te scharrelen; zij leidden een leven vol leed en verveling in een krappe wereld van beton en staal. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, worden er massaal ingrepen gepleegd die bij huisdieren als grove dierenmishandeling zouden worden bestempeld.

De droom en missie van Wakker Dier
In onze visie hebben alle dieren in de vee-industrie recht op een dierwaardig leven met volop ruimte voor natuurlijk gedrag. Wij zien het als onze missie om een samenleving te bewerkstelligen waarin ook deze dieren met respect worden behandeld.

Doelstelling
Deze droom kunnen we realiseren door “minder maar beter vlees” te eten. Wij hebben dit vertaald in de volgende doelstelling:

In 2030 is de vleesconsumptie in Nederland met 1/4 gedaald en heeft dit altijd minimaal 1 Beter Leven ster.Dit betekent dat de consumptie per hoofd van de bevolking in 2030 uitkomt op 65 kg (peiljaar 2010: 86 kg). Het bereiken van deze doelstelling levert ook een aantal neveneffecten op voor de samenleving, waarover je hier meer kunt lezen.

Hoe gaan we dat bereiken?
Producten die op een onverantwoorde wijze zijn gemaakt, horen simpelweg niet in het winkelschap. Via de inkoopcondities kunnen bedrijven hun leveranciers verplichten om meer aandacht aan dierenwelzijn te besteden. Zij dienen de boer dan wel een betere prijs voor zijn producten te bieden. Het is een kwestie van fairtrade in eigen land. Zo worden vlees en zuivel weer kwaliteitsproducten die wat meer mogen kosten. Dat kan ook, want deze productcategorie maakt nog maar een schamel deel uit van de huishoudknip. En door er wat minder van te eten, houden we het ook betaalbaar. Dat laatste is ook beter voor onze gezondheid en het milieu.

Zo kan er op korte termijn aan veel leed een eind worden gemaakt. De dieren kunnen niet wachten tot Den Haag en Brussel zijn uitgepraat.

Contact

Website http://www.wakkerdier.nl/
Facebook https://www.facebook.com/WakkerDier
Twitter https://twitter.com/wakkerdier
   
   
   

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________

Dierenbescherming

Dierenbescherming

De Dierenbescherming heeft als ideaal dat de mens in de samenleving duurzame invulling geeft aan welzijn, gezondheid en integriteit van ieder dier. We beschermen dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving.
 

Hulp aan dieren
Als een dier zwervend of gewond is, rijdt de dierenambulance uit voor (acute) hulp. Onze vrijwilligers verlenen eerste hulp en brengen het dier naar een dierenarts. Als niet bekend is wie het baasje is, gaat het dier naar een van onze 40 asielen. We verzorgen de dieren liefdevol en zoeken een nieuwe baas voor ze.

Dierenleed bestrijden
Onze districtsinspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en vrijwillige preventiemedewerkers gaan jaarlijks op duizenden meldingen af van verwaarlozing of mishandeling. Vaak wordt een slechte situatie veroorzaakt door gebrek aan kennis. Waar dat kan, vertellen ze baasjes hoe ze hun dier moeten verzorgen en huisvesten, om te voorkomen dat een dier uit huis gehaald moet worden.

Dierenbeleid beïnvloeden
Naast de directe hulp aan dieren, lobbyen we ook om dierenwelzijn te verankeren in de wet. Door goede kaders, voorkom je immers dierenleed in bijvoorbeeld de vee-industrie en bij dierproeven. We lobbyen op landelijk niveau, maar ook in Europa, bij de provincies en gemeenten.

Voorlichting
Wij geloven in 'jong geleerd is oud gedaan'. Daarom vertellen we de jeugd hoe je diervriendelijk leeft en handelt. Dat doen we met lesmateriaal en voorlichting in de klas, maar ook met onze eigen jeugdclub Kids for Animals. Het algemeen publiek lichten we voor door middel van campagnes en cursussen zoals EHBO voor dieren en hondentrainingen.

Resultaten
Dankzij de steun van leden, donateurs, partners, collectanten én duizenden vrijwilligers vangt de Dierenbescherming onder andere jaarlijks vele tienduizenden honden, katten, konijnen en knaagdieren op. Onze ambulances rijden zo'n 90.000 keer uit en miljoenen dieren uit de vee-industrie kregen een beter leven dankzij ons Beter Leven keurmerk.
 

Contact

Website https://www.dierenbescherming.nl/
Facebook https://www.facebook.com/DierenbeschermingAmsterdam
Twitter https://twitter.com/dierbescherming
   
   
   

 

 

 

 

 

 

Over Een knuffel voor de dieren

ZAKELIJKE GEBRUIKERS
HOME
ORGANISATIES
MAKERS & MAAKSTERS
VOORWAARDEN
DE MEDIA
LINKS
Volg Een knuffel voor de dieren

`
Volg ons op
Aanmelden nieuwsbrief
Een knuffel voor de dieren


aanmelden
afmelden

E-mailadres*

De privacy policy
X

Privacy Policy voor Een Knuffel voor de dieren

 

Een Knuffel voor de dieren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Een Knuffel voor de dieren zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Een Knuffel voor de dieren gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij Een Knuffel voor de dieren zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar klantenservice@hanginghouses.nl.
Als u bij Een Knuffel voor de dieren een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw Een Knuffel voor de dieren account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Een Knuffel voor de dieren verkoopt uw gegevens niet
Een Knuffel voor de dieren zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Een Knuffel voor de dieren
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Een Knuffel voor de dieren account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Voor meer informatie kijk op Veilig Bestellen. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Een Knuffel voor de dieren gerelateerde ondernemingen in Duitsland. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een Knuffel voor de dieren gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Een Knuffel voor de dieren geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Een Knuffel voor de dieren, dan kunt u een e-mail sturen naar eenknuffelvoordedieren@gmail.com. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.


van Een knuffel voor de dieren is van toepassing.

Zoeken en vertellen
© IMGD